AI & Machine Learning tjänster

Behöver du hjälp med AI analys av befintlig data? Kanske behöver du samla in stora mängder öppen data till en rapport eller annat ändamål? Vi har rätt kunskap inom Artificiell Intelligens (AI) och maskininlärning.

Hör av dig till oss

App utveckling i Stockholm & Sverige Har du en app idé som du vill realisera? Har du en befintlig app som du behöver hjälp med att underhålla? Vi hjälper dig med app utveckling i Stockholm & Sverige. Vi är kunniga inom app-utveckling bland annat i det populära ramverket React Native eller Google's egna toolkit Flutter. Hör av dig till oss

Är du intresserad av maskininlärning och AI?

Behöver du kunna analysera och bearbeta data på ett avancerat sätt med hjälp av AI och metoder för maskininlärning? Detta är en vanlig fråga som du inte är ensam om att söka svar på. På Dreamify har vi erfarenhet av att använda och träna olika typer maskininlärnings modeller för att skapa mervärde av den information som du har tillgänglig. Vi har utfört omfattande arbete med AI åt bolag såsom exempelvis Sweco.

Vi jobbar bland annat med flexibla plattformar såsom Google Tensorflow och IBM vilka är ledande i branschen. Vi har även jobbat med prompt engineering och AI via API:er såsom exempelvis OpenAI. Vidare har vi även gedigen erfarenhet att jobba med olika typer av tekniker inom djupinlärning såsom Convolutional Neural Networks (CNN), samt analys av språk med Natural Language Processing (NLP). Kontakta oss för att ta reda på mer kring hur vi kan hjälpa just ert företag att analysera data.

AI artificiell intelligens Dreamify

Söker du expertis inom AI? Låt oss connecta.

Vi erhåller tjänster inom bland annat webb-scraping av data och olika typer av AI analyser. Berätta om hur vi kan hjälpa dig så hör vi av oss till dig så snart som möjligt.