AI analys machine learning projekt

Dreamify fick uppdraget att som underleverantör till Sweco samla in information från sociala medier i ett antal städer världen över samt analysera data med hjälp av AI. Syftet var att identifiera hållbara konsumtionstrender och slutkunden var Science Park Borås.

Dreamify använde sig av så kallad web scraping i Python för att samla in närmare 1.000.000 inlägg från de två sociala medierna Twitter och Instagram. Därefter bearbetade och annoterade vi datan.

Inläggen som granskades var publicerade i Stockholmsregionen men också i de sju större globala storstadsregionerna Berlin, London, New York, Los Angeles, Mumbai, Taipei och Hong Kong.

AI analys sociala medier

Via flertalet avancerade AI analyser, djupinlärning och framförallt språkanalys med Natural Language Processing identifierade Dreamify trender relaterade till hållbar konsumtion.

AI artificiell intelligens Dreamify

Läs mer om resultatet från undersökningen i en omfattande rapport som författades av SWECO.

AI analys machine learning projekt