Eco friendly travel website UX design

Travel to Change kontaktade oss för att presentera deras vision. De låg precis i startgroparna till att lansera en internationell resebyrå med totalt fokus på eco-turism och tjänster inom hållbart resande. Vi blev tillfrågade att gräva djupare i den digitala produktdesign som utgjorde deras webbsida. Detta inefattade också research kring hur turister går tillväga när de bokar resor online. Projektet resulterade i ett antal hifi-prototyper över den uppkommande webbtjänsten, men också en varumärkesidentitet inklusive en representativ logotyp.

Projektet inleddes med en research-fas där vi tittade närmare på konkurrerande rese-webbsidor och diverse beteenden kopplade till turism och resande för olika generationer. Till skillnad från många rese-tjänster, som tenderar att ha ett överflöd av information, behövde användarupplevelsen för Travel to Change vara betydligt mer avskalad. Vi tittade också på tidigare UX design studier genomförda i samband med andra digitala rese-projekt, vilket gav oss en stor mängd data att arbeta med.

Koncepetet vi utvecklade skapades genom en klassisk iterativ designprocess, där vi och slutanvändaren utbytte feedback löpande. En online-enkät studie genomfördes för att samla in ytterligare viktig data från målgruppen.

Startsidan

Det var för oss mycket viktigt att resenären skulle kunna kombinera turist-aktiviteter och boende i bokningsupplevelsen för deras resa. Vi tydliggjorde detta på startsidan i både söksektionen såväl som i den efterföljande sektionen där tjänstens unika säljargument listades.

För att inspirera besökare som ännu inte planerat sin resa, lade vi till en sektion med länkar till inspirerande reseguider och resenärers stories. Anledningen till detta grundar sig i vår research. Vi kunde i denna bekräfta att den mest välbärgade målgruppen inom den närmsta framtiden kommer att vara “Millenial travelers”, vilka till stor del påverkas av innehåll som skapats av andra resenärer som genomfört samma köp. Denna typ av innehåll kallas även för användargenererat innehåll.

Travel to Change’s huvudsakliga vision was kristallklar. Resenärer ska kunna göra gott för miljön – samtidigt som de utforskar världen. Genom rapporter, vilka senare kom att skickas ut via email, var tanken att resenärer skulle kunna ta del av information som visar hur deras resande faktiskt gör en skillnad. Som en del av denna strategi placerade vi ut en ingång till nyhetsbrevet på startsidan.

Vår teori var att webbside-besökare som ännu inte bokat en resa, till stor grad kunde bli övertygade till att bli prenumeranter av nyhetsbrevet genom deras nyfikenhet för rapporten och vilja att göra gott. Denna teori fick också uppbackning under research-fasen.

UX design eco-friendly travel website
The hi-fi design for the home page of the eco-friendly travel website.

Varukorgkonceptet – med en twist

Boenden och aktiviteter som valts av användare på webbsidan var tänkt att hamna i varukorgen, alltså mer eller mindre som en e-handelssida. Men istället för att använda begreppet “varukorg” valde vi att ta konceptet ett steg längre för att på så sätt sätta det i linje med turistinudstrin: så vi valde en resväska. För det är ju trots allt så att allt du köper före resan, och allt du tar med hem efter resan, hamnar i din resväska.

Vidare ville vi också hjälpa resenärerna att både visualisera och planera deras resa. Detta kändes naturligt att göra i varukorg-sektionen. Detta uppnådde vi genom att integrera Google Maps för att låta användaren visualisera hela resan, inklusive aktiviteter, boende och alla geografiska avstånd däremellan.

Travel website shopping cart design
Early sketch (wireframe) of the shopping cart page.

För att öka försäljningen ytterligare, valde vi att skapa utrymme populära aktiviteter som andra resenärer tidigare upplevt. Dessa skulle ge förslag på ännu fler för destinationen närliggande utflykter och upplevelser som resenären kan ta del av och åtnjuta, utöver det som redan upplevts.

Inspirerande rese-guider för att underlätta beslutsfattande

Längre ner på sidan valde vi att erbjuda reseguider knutna till resenärens valda destination – helt kostnadsfritt. Anledningen till detta var många. Resebyråers webbsida tenderar att ha en stor andel spekulanter som lämnar varukorgen utan att spendera en enda krona. Detta beror på att planeringsprocessen och beslutsfattning för en resa sällan genomförs helt utan att jämföra olika alternativ först.

Den kostnadsfria reseguiden öppnar upp för möjligheten att nå ut till de som lämnat varukorgen i syfte att få dem att återuppta sin köpresa. Detta är en viktig del i en webbsidas design och utformning för att behålla kunder. För att genomföra effektiv retargeting marketing var tanken även att reseguiderna skulle skickas via email till de användare som lämnat kassan med ett inkomplett bokningsformulär.

Huvudsyftet med reseguiderna var också att förse besökarna med research för att öka chanserna att de slutför bokningen. Genom att göra en del av den research de annars hade behövt göra själva, kan de spara dyrbar tid.

eco travel shopping cart prototype
The final hi-fi design of the shopping cart page

Design av logotypen

Logotypen som togs fram för Travel to Change behövde kommunicera ett tydligt budskap och samtidigt vara enkel i sin utformning. Genom att låta en kart-markör interagera med en jordglob, och därtill täcka den med en mörk grön färg, önskade vi förmedla en känsla av modernt resande – hållbart och ekologiskt.

Travel website logo design
Logo design with an “eco-friendly” concept
eco travel website icons
Icons for the travel website
traveling website brand identity
The color palette – a part of the brand identity.

Hållbar varumärkesidentitet

För oss var det självklart att välja en grön färgpalett inspirerad av moder jord själv. En höst-orange färg lades även till för att skapa kontrast, men också för att fylla en viktig funktion i klickbara element så som knappar. Illustrationerna som skapades var även de kraftigt inspirerade av en härligt jordig känsla.

Är du i behov av produktdesign?
Låt oss höras.

Vi skapar digitala upplevelser för företag världen om. Berätta mer om din idé för en digital tjänst så hjälper vi dig att förverkliga den.